goukaku_yakiin

木の板に「合格の焼き印」を押したイラスト素材のご紹介です。

 

「合格のイラスト」の関連素材

goukaku_ema

goukaku_sakura_ma-ku

goukakukigan_omamori

goukaku_tako

 
[sc:Image_download ]