sotsugyou_sakura

卒業証書の入った黒い筒に桜の花が舞っている様子のイメージイラスト素材です。

 

「卒業のイラスト」関連素材

sotsugyou_yosegaki

sotsugyousiki_sakura

syougakusei_sotsugyou

syuku_sotsugyou

 
[sc:Image_download ]